Event

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ BEDO ร่วมมือกับ บริษัท มีวนา จำกัด ทำการประเมินมูลค่าบริการระบบนิเวศของป่าในพื้นที่อนุรักษ์ ภายใต้โครงการกาแฟอินทรีย์รักษาป่า จังหวัดเชียงราย

Posted on:

สำนักงานพัฒนาเศ […]