ลูกจ้างที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย เนื่องจากการทำงาน จนสูญเสียสมรรถภาพในการทำงาน และผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพ จะได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพทั้งร่างกายและจิตใจ เพื่อให้ลูกจ้างสามารถดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างอิสระด้วยการฟื้นฟูในด้านต่างๆดังนี้

1.ด้านการแพทย์
เพื่อแก้ไขอวัยวะที่บกพร่องหรือสูญเสียสมรรถภาพให้กลับสู่สภาพเดิมหรือใกล้เคียงปกติมากที่สุดด้วยวิธีการต่างๆ ได้แก่ ผ่าตัดแก้ไขความพิการ การพยาบาลและกายอุปกรณ์เสริม เพื่อในการดำเนินชีวิตอย่างอิสระ


2.ด้านอาชีพ
เตรียมความพร้อมเพื่อปรับตัวหรือเพิ่มทักษะในงานอาชีพให้เหมาะสมกับสภาพความบกพร่องทางร่างกายและความถนัดทำให้เกิดความมั่นใจที่จะกลับเข้าทำงานกับนายจ้างเดิม นายจ้างใหม่หรือประกอบอาชีพอิสระ

 1. ด้านจิตใจและสังคม
  เพื่อปรับสภาพจิตใจให้ดีขึ้น ทำให้ปรับตัวเข้ากับสังคมได้เกิดความเชื่อมั่นตลอดจนรับรู้และเข้าใจถึงความสามารถของตนเอง ด้วยกระบวนการแนะแนวและให้คำปรึกษาสังคมสงเคาระห์การขยายโอกาสทางการศึกษาส่งเสริมการจ้างงานการจัดกิจกรรมด้านกีฬาและประเพณีต่างๆ

ลูกจ้างที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจากการทำงาน หรือเป็นผู้ประกันตนทุพพลภาพ         สามารถเข้ารับการบริการที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ 5 แห่งดังนี้

 1. ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 จังหวัดปทุมธานี
 2. ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 2 จังหวัดระยอง
 3. ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 3 จังหวัดเชียงใหม่
 4. ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 4 จังหวัดขอนแก่น
 5. ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 5 จังหวัดสงขลา
  ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน สร้างโอกาส ช่วยชาติ ช่วยสังคม
  จัดตั้งโดยสำนักงานประกันสังคม เพื่อให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงานแบบครบวงจร ทั้งการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์และอาชีพควบคู่กับการฟื้นฟูด้านจิตใจ อารมณ์และสังคม รวมทั้งการให้บริการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการด้วย

By tcc

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *